Helsingfors Svenska Marthaförening

Mötesmaterial till vårmöte 29.3

22.03.2022 kl. 08:00

Föreningens vårmöte 29.3 

kl. 17-18 Mat, mingel och pianomusik med Roland
kl.18-19 Vårmötesförhandlingar
ca kl.19 Daniel Schultz med pianoackompanjemang framför tre stycken på cello
kl.19.15-20.00 Mötesförhandlingarna fortsätter

Vid mötet behövs följande möteshandlingar:

-Föredragningslista
-Årsberättelse som även innehåller bokslut
-Stadgeändringar

Helsingfors Martha
Kontaktuppgifter

kansli

Simonsgatan 12 A 5
kansliet@helsingforsmartha.fi
tel 09 694 39 02
Kansliet är öppet:
måndag 10-15
tisdag 13-18
onsdag 10-15
 

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791 (må-to)
Malin Öhman
Informatör
malin.ohman@helsingforsmartha.fi
040 7312 044 (må-to)
Camilla Komonen
Ordförande
ckomonen@gmail.com
050 5770 780